Sărbătorile la români, Vol. I-III – Simion Florea Marian

Simion Florea Marian. Imagine preluată din Şezătoarea – Revistă pentru literatură si tradiţiuni populare, Volumul 9, editată de Artur Gorovei, 1905, pagina 184.

Simion Florea Marian este considerat unul din cei mai de seamă folcloriști și etnografi români, lăsând urmașilor o operă încă neegalată în literatura noastră de specialitate. Pe lângă culegeri de folclor din toate ținuturile locuite de români, a scris monografii despre sărbători, datini românești, ornitologie, cromatică etc. Prin opera lui a pus bazele cercetării științifice a folclorului și a stimulat culegerea amplă a creațiilor populare de către alți cercetători.

Simion Florea Marian a fost pe rând preot în Poiana Stampei (1875-1877), Voloca (în apropiere de Cernăuți) (1877) și Siret (1877-1883), profesor de religie și limba română la „școala poporală” și la „școala reală inferioară” din Siret (1879-1883), profesor de religie la Gimnaziul greco-ortodox din Suceava (1893-1907), protopresbiter (1903). A fost de asemenea un membru activ al Academiei Române (1881), membru în Societatea geografică română și Societatea istorică română din București, în Comisia centrală pentru conservarea monumentelor istorice din Viena, membru de onoare al mai multor societăți culturale (Societatea Academică Literară „România Jună” din Viena, Junimea și Dacia din Cernăuți etc.)

Lucrările lui Simion Florea Marian

Ediții princeps

1.     Poesii poporale din Bucovina. Balade române culese și corese de …, Editor I. V. Adrian, Imprimeria Botoșani, 1869, 112 p.

2.     Poesii poporale româneadunate și întocmite de…, Tom I, Tipografia lui G. Piotrovschi, Cernăuți, 1873, VI+223 p.

3.     Poesii poporale româneadunate și întocmite de…, Tom II, Tipografia lui G. Piotrovschi, Cernăuți, 1875, IV+250 p.

4.     Tradițiuni poporale româneadunate de…, Editura și tipariul tipografiei Eredei de Closius, Sibiu, 1878, 65 p.

5.     Chromatica poporului român, Tipografia Academiei Române, București, 1882, 55 p.

6.     Ornitologia poporană română, Tom I, Tipografia lui R. Eckhardt, Cernăuți, 1883, V+438 p.

7.     Ornitologia poporană română, Tom II, Tipografia lui R. Eckhardt, Cernăuți, 1883, 423 p.

8.     Câteva inscripțiuni și documente din Bucovina, adunate de…, Tipografia Academiei Române, București, 1885, 16 p.

9.     Descântece poporane române, culese de…, Tipografia lui R. Eckhardt în Cernăuți, Suceava, 1886, XXII+352 p.

Simion Florea Marian - Nunta la romani, 1890.png

10.  Biserica din Părhăuți în Bucovina, Tipografia Academiei Române, București, 1887, 8 p.

11.  Nunta la româniStudiu istorico-etnografic comparativ, Edițiunea Academiei Române, Tipografia Carol Göbl, București, 1890, VI+856 p.

12.  Înmormântarea la româniStudiu etnografic, Edițiunea Academiei Române, Lito-Tipografia Carol Göbl, București, 1892, III+593 p.

13.  Nașterea la româniStudiu etnografic, Edițiunea Academiei Române, Lito-Tipografia Carol Göbl, București, 1892, III+441 p.

14.  Vrăji, farmece și desfaceri, adunate de…, Lito-Tipografia Carol Göbl, București, 1893, 242 p.

15.  Satire poporane româneadunate de…,Editura Librăriei Socec et Comp., București, 1893, II+379 p.

16.  Sântul Ioan cel Nou de la Suceava.Schiță istorică,Lito-TipografiaCarol GöblBucurești, 1895, 206 p.

17.  Tradiții poporane române din Bucovina adunate de…,Imprimeria statuluiBucurești, 1895, III+368 p.

18.  Răsplata. Povești din Bucovina adunate de…, Redacțiunea și editura Societății Școala Română, Suceava, 1897, 111 p.

19.  Sărbătorile la româniStudiu etnografic, Vol. I, Cârnilegile, Edițiunea Academiei Române, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1898, IV+290 p.

20.  Sărbătorile la româniStudiu etnografic, Vol. II, Păresimile, Edițiunea Academiei Române, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1899, III+310 p.

21.  Poesii poporale despre Avram Iancu, adunate și publicate de…, Editura autorului, Societatea tipografică bucovineană în Cernăuți, Suceava, 1900,  IV+103 p.

22.   Inscripțiuni de pe manuscripte și cărți vechi din BucovinaPartea I. Inscripțiunile de pe manuscriptele și cărțile din districtul Câmpulungului, Editura autorului, Societatea tipografică bucovineană în Cernăuți, Suceava, 1900, II+112 p.

23.  Portretul lui Miron Costin, mare logofăt și cronicar al Moldovei, Academia Română, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1900, cu o stampă, 11 p.

24.  Vartolomei MazereanCondica Mănăstirii Voronețuledată de Sim. Fl. Marian, Tipografia societății bucovinene în Cernăuți, Suceava, 1900, II+115 p.

25.  Sărbătorile la româniStudiu etnografic, Vol. III, Cincizecimea, Edițiunea Academiei Române, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1901, III+346 p.

26.  Vartolomei Mazerean, Condica Mănăstirii Solca, edată de Sim. Fl. Marian, Societatea tipografică bucovineană în Cernăuți, Suceava, 1902, IX+74 p.

27.  Insectele în limba, credințele și obiceiurile românilorStudiu folkloristic, Edițiunea Academiei Române, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1903, XIV+595 p.

28.  Legendele Maicii DomnuluiStudiu folkloristic, Edițiunea Academiei Române, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București, 1904, III+345 p.

29.  Vartolomei Mazerean, Domnia lui Ștefan cel Mare și cea a lui Ștefan Tomșaedată de Sim. Fl. Marian, Societatea tipografică bucovineană în Cernăuți, Suceava, 1904, IV+59 p.

Ediții princeps postume

30.  Hore și chiuituri din Bucovina, adunate de… , ediție îngrijită de Liviu Marian, Academia Română, Librăria Socec et comp., București, 1910, XIX+182 p.

31.  Istoria literaturii române din Bucovina, Fundația Culturală Leca Morariu, Tipografia ROF, Suceava, 2007, 78 p.

32.  Botanica poporană română, vol. I (A – F), ediție critică, introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit, indice informatori și bibliografie de Aura Brădățan, Editura Mușatinii, Suceava, 2008, 700 p.

33.  Botanica poporană română, vol. II (G – P), edițieîngrijită de Aura Brădățan, cu un Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Ioan Opriș, Editura Academiei Române, Suceava, 2010, 712 p.  

34.  Botanica poporană română, vol. III  (P – Z), ediție îngrijită de Aura Brădățan, cu un Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Dumitru Murariu, Editura Academiei Române, Suceava, 2010, 748 p.

Ediții postume

35.  Păsările noastre și legendele lor, Editura Socec et CO, Biblioteca pentru toți, București, 1931, 125 p.

36.  Păsările poporului român, ediție îngrijită de Ion Pillat, Editura Cartea românească, București, 1942, 48 p.

37.  Legenda ciocârliei, redactor responsabil I. Ricus și ilustrații de Popescu Udriște, Editura Tineretului, București, 1964, 48 p.

38.  Legendele păsărilor, ediție îngrijită de Mihai Cărăușu și Orest Tofan, Editura Junimea, Iași, 1975, 171 p.

39.  Basme din Țara de Sus, ediție îngrijită de Mihai Cărăușu și Paul Leu, Editura Junimea, Iași, 1975, 183 p.

40.  Legende istorice din Bucovina, ediție îngrijită de Paul Leu, Editura Junimea, Iași, 1981, 194 p.

41.  Legendele Maicii Domnului,ediție cu texte repovestite de I. V. Boldureanu, Editura Cetatea, Timișoara, 1990.

42.  Sărbătorile la români. Studiu etnografic, I-II,ediție îngrijită de Iordan Datcu, Editura Fundației Culturale Române, București, 1994, 320 + 359 p.

43.  Nuvele și amintiri, ediție îngrijită de Paul Leu, Editura Euroland, Suceava, 1994, 205 p.

44.  [Trilogia vieții]: Nașterea la români,Nunta la români,Înmormântareala români, ediție îngrijită de Teofil Teaha, Ioan Șerb și Ioan Ilușiu, Editura Grai și suflet – Cultura Națională, București, 1995, 279 + 607 + 384 p.

45.  Basme populare românești, I, 1986, XXVI+526 p., Editura Minerva, București; II, 1997, 431 p.; III, 1998, 262 p.; IV, 1998, 314 p., ediție îngrijită de Paul Leu, Editura Euroland, Suceava.

46.  Nașterea la români,Nunta la români,Înmormântarea la români, ediție îngrijită de Iordan Datcu, Editura Saeculum I.O., București, 2000, 303 + 575 + 399 p.

47.  Tradiții poporane române din Bucovina,ediție îngrijită de Iordan Datcu, Editura Universal Dalsi, București, 2000, 252 p.

48.  Mitologie românească (selecție din articolepublicate de S. Fl. Marian în periodice), ediție îngrijită, cuvânt înainte și note de Antoaneta Olteanu, Editura Paideia, București, 2000, 189 p.

49.  Botanică românească (selecție din articole publicate de S. Fl. Marian în periodice), ediție îngrijită, cuvânt înainte și note de Antoaneta Olteanu, Editura Paideia, București, 2000, 155 p.

50.  Sărbătorile la români. Studiu etnografic, I-II-III,ediție îngrijită de Iordan Datcu, Editura Grai și suflet – Cultura Națională, București, 2001, 222 + 216 + 244 p.

51.  Cromatica poporului român, p. 9-54 din volumul S. Fl. Marian, Tudor Pamfile, Mihai Lupescu – Cromatica poporului român, ediție îngrijită, prefață și note de Petre Florea, Colecția Mytos, Editura Saeculum I.O., București, 2002, 368 p.

52.  Legendele Maicii Domnului, ediție îngrijită de Ileana Benga și Bogdan Neagota, postfață de Rosa Del Conte, Editura ECCO, Cluj-Napoca, 2003, 344 p.

53.  Poesii poporale din Bucovina. Balade române culese și corese de…, ediție în facsimil îngrijită de Aura Brădățan, Editura Lidana, Suceava, 2007, 109+III p.; ediție în facsimil îngrijită de Aura Brădățan, Editura Accent Print, Suceava, 2018, 109+III p.

54.  Sărbătorile la români, vol. I-II-III,ediție îngrijită și introducere de Iordan Datcu, Editura Saeculum I.O., București, 2011, 367 + 335 + 399 p.

55. Simion Florea Marian, Folclor din Calafindești, ediție îngrijită de Aura Brădățan, cu un Argument de Mircea Tinescu, Editura Biblioteca „Miorița”, Câmpulung Moldovenesc, 2015, 300 p.

În municipiul Suceava, pe Aleea Simion Florea Marian nr. 4, se găsește Casa memorială „Simion Florea Marian”, ce reprezintă un muzeu organizat în casa care a fost cumpărată și restaurată de el, în care a trăit și lucrat. Clădirea, care a fost construită în secolul al XVIII-lea, este compusă din șase camere. Expoziția cuprinde: mobilier de epocă, fotografii și tablouri, cărți și periodice, obiecte personale, manuscrise, documente familiale, personale, culturale și istorice, partituri muzicale, hărți. În fața casei memoriale a fost amenajat Parcul Simion Florea Marian, unde a fost amplasat bustul scriitorului.

Volumele I-III sunt disponibile la comandă pe elefant.ro

Ioan Fierbe Piatră, numit de către românii din Moldova „Sfântu loan care Fierbe Piatră”, iar de către cei din Transilvania „Întrătunul”, cade totdeauna la 25 mai, adică în aceeași zi când cade şi „Aflarea Capului Sfântului loan Botezătorul”.În ziua aceasta, atât bărbaţii cât și femeile se rețin de la orişice fel de lucru, crezând că dacă nu vor lucra în această zi vor fi feriţi de orişice cumpănă şi furtună grea, mai ales însă de fulger, de trăsnet şi de orişice alt fel de foc. Tot în această zi nu se măsură oile, adică nu se pun pe brânză, anume ca să fie ferite de fulger, precum şi de alte boli grele. Cine se încumetă a lucra într-această zi, aceluia lesne i se poate întâmpla ca să fie trăsnit sau, dacă nu tocmai el, atunci unul sau şi mai multe dintre vitele sale, sau, ce este şi mai lesne, să-i bată piatra toate semănăturile şi pometele, fiindcă loan acesta, fierbând piatra, o duce şi o descarcă unde voiește, mai ales însă pe semănăturile sau livada aceluia care i-a necinstit ziua.

Simion Florea Marian – Sărbătorile la români. Studiu etnografic, vol.II

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: